4,5 miliona ludzi bez prądu, milion ewakuowanych

Pozbawił prądu 4,5 miliona ludzi, spowodował straty w wysokości około 8 miliardów dolarów i zabił co najmniej kilka osób – to wszystko efekty działalności Ike’a. Jeszcze jako huragan zaatakował Teksas, teraz już jako tropikalny sztorm – przemieszcza się w stronę Arkansas. Prezydent USA ogłosił Teksas obszarem klęski żywiołowej i zarządził federalną pomoc.