Ike spustoszył Teksas. 20 tys. ludzi czeka na pomoc

Pozbawił prądu 4,5 miliona ludzi, spowodował straty w wysokości około 8 miliardów dolarów – to efekty działalności Ike’a. Jeszcze jako huragan zaatakował Teksas, teraz już jako tropikalny sztorm – przemieszcza się na północ. Obecnie trwa bezprecedensowa akcja poszukiwania ludzi, którzy wbrew nakazowi władz, pozostali w domach.